בלה ברובר-לובובסקי

פרופ' בלה ברובר-לובובסקי


Prof. Bella Brover-lubovsky
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

, Fondazione Cini Vittore Branca Senior Research Fellowship, Venice

Tonal Theories of the Venetian Enlightenment

Award icon

 

Columbia University, Italian Academy for Advanced Studies in America

Prima and seconda prattica of Settecenty Music Theory; principal researcher

22,000 $

Award icon

 

Einstein Stiftung Berlin

A Cosmopolitan Composer in pre-Revolutionary Europe – Giuseppe Sarti. Individual Style, Aesthetical Position, Reception and Dissemination of his Works;

בשיתוף עם Prof. Christine Siegert, Prof. Doerte Schmidt, Universität der Künste, Berlin

604,000

Award icon

 

Israel Science Foundation

Tonal and Harmonic Theories in Eighteenth-Century Italy;

135,000

Award icon

 

Thurnau Award for Music Theater Studies, University of Bayreuth

The ‘Greek Project’ of Catherine the Great and Giuseppe Sarti

1,500