איילת ארבל-עדן

ד"ר איילת ארבל-עדן


Dr. Ayelet Arbel-eden
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

שנת המענק: 2020

Israeli Science Foundation

Enhanced mutagenicity in yeast Meiosis: DNA Double-strand Break-repair and recombination functions.

בשיתוף עם Prof. Giora Simchen

750,000

Award icon

שנת המענק: 2016

Israeli Science Foundation

התרחשות מוגברת של מוטציות חדשות במהלך המיוזה

בשיתוף עם Prof. Giora Simchen

651,000