אביטל מרגלית

ד"ר אביטל מרגלית


Dr. Avital Margalit
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • Margalit A, Stern S. The Property Right to Voice. Canadian Journal of Law & Jurisprudence. 2023:1-31

 • Eilat-Tsanani, S., Margalit, A. & Golan, L.N. Occurrence of comorbidities in newly diagnosed type 2 diabetes patients and their impact after 11 years’ follow-up. Sci Rep 11, 11071 (2021).

 • אביטל מרגלית ושי שטרן - 'התחדשות עירונית: מאסדרה מאפשרת למעורבות מושכלת' מחקרי משפט לד (צפוי להתפרסם 2021)

 • (with Nadav Davidovitch), State's Coping with its Traumatic Past, in TRAUMA: PERSPECTIVES ON IDENTITY, MEMORY AND REPRESENTATION (Michal Alberstein et al, eds.) 211-262 (2016).

 • Community and/or Corporation? State Law and the Transition to the Renewed Kibbutz, BAR ILAN LAW STUDIES (2016).

 • (with Tsilly Dagan) Tax, State and Utopia, 33 VIRGINIA TAX REVIEW 549-578 (2014).

 • Inheritance and Land in the Moshav: Past Ideals and Current Law, 1 WEALTH MANAGEMENT LAW REVIEW 79- 104 (2014).

 • with Michal Alberstein), Reconciliation in the Courtroom: On the Power and Limitations of Apology, in TOWARDS SOCIAL SOLIDARITY (Yedidia Stern, ed) 402-436 (2014).

 • (with Tsilly Dagan) Taxes and Communities: Taxing the Kibbutz, 36 TEL AVIV UNIVERSITY LAW REVIEW 461- 508 (2013).

 • The Kibbutz and State Law: The Construction of Legal Estrangement, 5 HAIFA LAW REVIEW 265-305 (2010).

 • Commons and Legality, in COMMUNITY AND PROPERTY 141 -163 (Gregory S. Alexander and Eduardo M. Peñalver, eds.)(Oxford University Press)(2010)