אביגדור (דורי) הנמן

ד"ר אביגדור (דורי) הנמן


Dr. Avigdor Haneman
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • הלכות עגונות הלכה בהשתנותה משפט פרשנות היסטוריה וחברה, מחקר לשם מילוי חלקי של הדרישות לקבלת תואר דוקטור לפילוסופיה בהנחיית פרופ' אברהם (רמי) ריינר, תשרי תשע"ח.