אריה קרמפף

פרופ' אריה קרמפף


Prof. Arie Krampf
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

Israel Science Foundation

Israel Growth Strategy in the Post-Fordist Era: Ideology, Security and Economy

369,000