עמוס גאולה

ד"ר עמוס גאולה


Dr. Amos Geula
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • ע' גאולה, ' "לפי הפשט עזרא כתב... או משה כתבו ברוח הקדש" – הערות על חיבור התורה בפירוש חדש לתורה מכתב יד וטיקן', בתוך: י' יובל וא' שנאן (עורכים), דברי חכמים וחידותם: ספר היובל לכבוד חננאל מאק, עמ' 89–114, ירושלים תשע"ט.

  • ע' גאולה, 'דרשה ופיוט במנחת השבת בבית הכנסת בביזנטיון', בתוך: ר' ריינר ואחרים (עורכים), תא שמע – מחקרים לזכרו של ישראל מ' תא-שמע, אלון שבות תשע"א, עמ' 171-194.

  • ע' גאולה, 'קדושתא לשבת חמישית (לסדר ראה ראיתי) לר' אלעזר הקלירי', גנזי קדם ה (תשס"ט), עמ' 65–97.

  • ע' גאולה, 'לחקר מדרש ילמדנו – דיון מחודש בכתובת הידועה מן הילקוט שמעוני לתורה ובמקורה', תרביץ עד (תשס"ה) עמ' 221-260.

  • ע' גאולה, 'חידת מפתח הפסוקים שבכ"י מוסקבה-גינצבורג 1420/7: הזמנה לבית היוצר של הילקוט שמעוני לתורה', תרביץ ע (תשס"א), עמ' 429-464.