עמוס פלישמן

פרופ' עמוס פלישמן


Prof. Amos Fleischmann
טלפון
דוא״ל
קורות חייםCV
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

שנת המענק: 1996

NARSAD

Effect of magnetic brain stimulus on severe depression

בשיתוף עם Leon Grünhaus

100,000 $