עמית צריקר

ד"ר עמית צריקר


Dr. Amit Zriker
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

שנת המענק: 2019

המוסד לביטוח לאומי, קרן המחקרים

"בן שישים לזִקנה, בן שבעים לשיבה": המשמעות המיוחסת בחברה החרדית להכנסת עובד זר בתחום הסיעוד - חסמים ואתגרים בהתערבות רגישת-תרבות

בשיתוף עם פרופ' ענת פרוינד - ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה

141,160