עמית רכבי

ד"ר עמית רכבי


Dr. Amit Rechavii
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

GIF

A study of the evolution and spread of bacteria across bacterial clones and species

בשיתוף עם Amos Adler, Yuval Geffen, Assous, Mark, Sheizaf Rafaeli

Award icon

 

The Chief Scientist at the Ministry of Economy

Analyzing Hacking activities and Governing Policies

בשיתוף עם Maimon David, Berenblum Tamar, Sevilla Ido. The Hebrew University, Jerusalem