אמיר הר-גיל

פרופ' אמיר הר-גיל


Prof. Amir Har-gil
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • Har-Gil, A., & Rauch, F. (2020). The making of a film about action research as action research. ALAR: Action Learning and Action Research Journal, 26(1), 109–132.

 • Har-Gil, A. & Butchart, (2019). G. Reflection as Ethical Process in Documentary Film: Eight Decision-Making Issues, Journal of Media Ethics, Volume 33, Issue 4, Taylor & Francis Online, Routlede.

 • הר-גיל, א. דוידזון, ר. (2016), הסתירה בין השתתפות לבין דיון מעמיק בטלוויזיה הקהילתית בקיבוץ, מגמות, כתב עת בין תחומי במדעי החברה. מכון הנרייטה סאלד. האוניברסיטה הפתוחה

 • Har-Gil, A. & Ben-Asher Gitler, I. (2015) Landscape and Architecture of the Israeli Kibbutz as represented in Film and Television. Israel Studies Review. Volume 30, Number 1, Summer 2015, pp. 101-129(29).

 • הר-גיל, א. (2015), סיפור סגור – דילמות פתוחות, תקריב, גליון 10, אוגוסט, כתב עת לקולנוע דוקומנטרי, רן טל & ענת אבן (עורכים), פורום היוצרים הדוקומנטריים.

 • Har-Gil, A. (2014). Camera, action! Documentary video as a tool for empowering weak students. In T. Stern, F. Rauch, A. Schuster & A. Townsend (Eds.), Action Research, Innovation and Change: International and Interdisciplinary Perspectives. UK: Taylor & Francis/Routledge.

 • Har-Gil, A. & Sheffi, N. (2012). Entangled in memory: Six variations on the Israeli-Palestinian conflict. At the Interface/Probing the Boundaries, 76, 159-188.

 • Har-Gil, A. (2011). An identity that surmounted the walls of hope: Multi- layered identities in a documentary, GMJ, the Global Media Journal, Fall, 1-14.

 • Har-Gil, A., & Sheffi, N. (2011). Entangled. Discourse, Israel Studies in Language, and Society, 3(2), 114-128. [Hebrew].

 • Har-Gil, A., & Sheffi, N. (2011). Entangled: Documentation, Memory of the Vicious Circle of History. Multiculturalism and Minority, 3. [Inter-disciplinary net. Oxford, UK].

 • Har-Gil, A., & Davidson, R. (2010). A failed success: A community television case study of the contradictory nature of participation and deliberation. International Journal of Communication, 4, 778-798.