אלה זאק

פרופ' אלה זאק


Prof. Alla Zak
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

שנת המענק: 2016

ISF

ננוצינוריות חד-שכבתיות של WS2, סינתזה וחקר תכונות אופטו-אלקטרוניות ואגירת מימן