עקיבא לונדון

ד"ר עקיבא לונדון


Dr. Akiva London
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • . המטע הארץ ישראלי בתקופה הרומית והביזנטית (המשנה והתלמוד) – בהכנה לדפוס

 • חוסן קהלתי ברגעי משבר - צח"י וצח"א הר חברון, אירועים | דרכי פעולה | מודל הפעלה ולקחים, 1990 – 2015, מועצה אזורית הר חברון, 2019.

 • עשביית בר במטע ובכרם, יתרונות ואתגרים, בתוך: א' אשכול (עורך), עלון הנוטע, אוגוסט - מאי, 2018.

 • "מטעי התמרים בארץ מאז ולתמיד – הקף הענף, יבול ומחירים", בתוך: א' אשכול (עורך), עלון הנוטע, אוגוסט - פברואר, 2014.

 • "בחוות עדן, בעמק המעיינות גדל זן האנברה – האם נצליח לשחזר את גודלם של זני התמרים מהעבר?", בתוך: א' אשכול (עורך), עלון הנוטע, ינואר - פברואר, 2013.

 • עקר – עבר הווה עתיד, פתרונות אפשריים לבעיית העקר בבתי הבד בישראל" בתוך: א' אשכול (עורך), עלון הנוטע, אוגוסט - ספטמבר, 2013.
  23.

 • "האם היו משתלות עצי פרי בתקופה הרומית והביזנטית בארץ ישראל?" בתוך דברי כנס הזית, אוניברסיטת בן גוריון, 2012 (בעריכה).

 • "פירות ועצי ארץ ישראל במטבעות היהודים", בתוך א' אשכול (עורך), עלון הנוטע, ספטמבר - אוקטובר, 2011.

 • "ערלה בעצי פרי, חדש מפני ישן נוציא – בעיה שהתחדשה במאה ה-20", בתוך: א' אשכול (עורך), עלון הנוטע, ינואר - פברואר, 2011.

 • הרכבת תמרים בערב פסח", בתוך: ג' קדוש (עורך), אמונת עיתך, 74, אשקלון, 2011.