אהובה מועלם

ד"ר אהובה מועלם


Dr. Ahuva Mu'alem
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • Selling Mechanisms for a Financially Constrained Buyer
  Juan Carlos Carbajal and Ahuva Mu'alem
  Games and Economic Behavior(GEB). vol 124, pp 386-405, 2020.

 • Setting Lower Bounds on Truthfulness.
  Ahuva Mu'alem and Michael Schapira.
  Games and Economic Behavior (GEB), vol 110, pp 174-193, 2018.

 • Fair by Design: Multidimensional Envy-Free Mechanisms,
  Ahuva Mu'alem
  Games and Economic Behavior (GEB), vol 88, pp 29-46, 2014.

 • Ginseng: Market-Driven Memory Allocation,
  Orna Agmon Ben-Yehuda, Eyal Posener, Muli Ben-Yehuda, Assaf Schuster, and Ahuva Mu'alem.
  In VEE-14

 • Weak Monotonicity characterizes deterministic dominant strategy implementation.
  S. Bikhchandani, S. Chatterji, R. Lavi, A. Mu'alem, N. Nisan, and A. Sen. Some supporting material.
  Econometrica, vol. 74(4), pp. 1109-1132, July 2006.