אדיב גל

ד"ר אדיב גל


Dr. Adiv Gal
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

שנת המענק: 2019

ג'וינט אשלים

תרומתם של מרחבי למידה ירוקים בבתי הספר היסודיים (תכנית מל"י) להוראה אפקטיבית, למידה רגשית וחברתית

בשיתוף עם ד"ר דפנה גן

350,000