עדי פינקלשטיין

ד"ר עדי פינקלשטיין


Dr. Adi Finkelstein
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • Finkelstein, A., Resnizky, S., Cohen, Y., Garber, R., Kannai, R., Katz, Y., & Avni, O. (2022). Promoting advance care planning (ACP) in community health clinics in Israel: Perceptions of older adults with pro-ACP attitudes and their family physicians. Palliative and Supportive Care, 1-10.

 • Ben-Arye, E., Finkelstein, A., Samuels, N. et al. From skepticism to openness: a qualitative narrative analysis of medical students’ attitudes following an integrative medicine course. Support Care Cancer (2022).

 • Silver, J.K., Finkelstein, A., Minezaki, K., Parks, K., Budd, M.A., Tello, M., Paganoni, S., Tirosh, A., Polak, R. (2021). The impact of a culinary coaching telemedicine program on home cooking and emotional well-being during the COVID-19 pandemic. Nutrients. 13(7).

 • Schwartz- Attias, I., Raz, H., Natanzon- Bracha, T., Finkelstein, A., & Kreitler, S. (2021). Adolescents with cancer need trustworthy information and prefer to Receive it from a human source rather than from the internet: A qualitative study. Frontiers in Psychology.

 • Samuels, N., Shaham, D., Schiff, E., Ben-Yehuda, D., Finkelstein, A., Lesser, L., Bergel, N., Reis, S., & Ben-Arye, E. (2021). From the" what" to the" how": Teaching integrative medicine-related skills to medical students during COVID-19. Patient Education and Counselling. .

 • Orr, Z., Unger, S., & Finkelstein, A. (2021). The challenges and dilemmas of local translators of human rights: The case of disability rights among Jewish ultra-Orthodox communities. Journal of Human Rights, 20(3), 339 – 255.

 • Orr, Z., Unger, S., & Finkelstein, A. (2021). Localization of Human Rights of People with Disabilities: The Case of Jewish Ultra-Orthodox People in Israel. Human Rights Quarterly, 43, 93–116.

 • Golos, A., Mor, R., Fisher, O., & Finkelstein, A. (2021). Clinicians’ Views on the Need for Cultural Adaptation of Intervention for Children with ADHD from the Ultraorthodox Community. Occupational Therapy International, 2021, 1-13. ‏

 • Finkelstein, A., Bachner. Y., Stein, E., Benisti, L., & Tenenbaum, A. (2021). Challenging and facilitating factors when coping with the news of a newborn's down syndrome diagnosis: Perceptions of activist Israeli mothers. Health Communication. 1 – 10.

 • Finkelstein, A. & Orr, Z. (2021). Does volunteering change attitudes towards people with disabilities? A qualitative study of the experience of orthodox Jewish nursing students. Nurse Education in Practice. 55.

 • Leiter, E., Finkelstein, A., Donchin, M., Greenberg, K. L., Keidar, O., Wetzler, S., Siemiatycki, S., Ronit Calderon-Margalit, R & Zwas, D. R. (2020). Integration of Mixed Methods in Community-Based Participatory Research: Development of a Disease Prevention Intervention for Ultra-Orthodox Jewish Women. American Journal of Health Promotion, 34(5), 479-489.‏

 • Vardi, M., Orr., Z and Finkelstein, A. (2019). Civic Engagement of Students from Minority Groups: The Case of Ultra-Orthodox Students and Communities in Jerusalem. In: D. Y. Markovich et al. (eds.), Understanding Campus-Community Partnerships in Conflict Zones (pp. 261 – 292).

 • פינקלשטיין, ע'., קרניאלי-מילר, א'., מיתר, מ'., אורקין, י'., גילבי, פ'., קאפמן., מ'., שחם, ד'. (2019). חינוך הומאני ברפואה (Medical Humanities) ויישומו בבתי ספר לרפואה בישראל. בתוך: סיגל שפרן-תיקווה, יהושוע שמר ויוסי וייס (עורכים), מפגשים בעולם הבריאות: מטפל, מטופל ומה שביניהם (73 - 85). ירושלים: מאגנס.

 • Polak, R., Finkelstein, A., Paganoni, S., Welch, R., Silver, K. J. (2019). Cooking online with a chef: Health professionals’ evaluation of a live culinary coaching module. Nutrition and Metabolic Insights. 12(1–5).

 • Leiter, E., Finkelstein, A., Greenberg, K., Keidar, O., Donchin, M., & Zwas, D. R. (2019). Barriers and facilitators of health behavior engagement in ultra-Orthodox Jewish women in Israel. European Journal of Public Health, 29(Supplement_4), ckz186-455.‏

 • Finkelstein, A., Bachner, Y.G., Tenenbaum, A. (2019). 'I will never be old' - Adults with Down syndrome and their parents talk about ageing-related challenges. Ageing & Society. 1-20.

 • Finkelstein, A & Finkelstein, I. (2019). Emergency preparedness -- The perceptions and experiences of people with disabilities. Disability and Rehabilitation. .

 • Polak, R., Pober, D., Finkelstein, A., Budd, M.A., Moore, M., Silver, J.K., and Phillips, E.M. (2018). Innovation in medical education: a culinary coaching tele-nutrition training program. Medical Education Online, 23(1).

 • Finkelstein, A., Bachner, Y.G., Greenberger, C., Brooks, R., Tenenbaum, A. (2018). Correlates of burnout among professionals working with people with Intellectual and developmental disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 62(10), 864 – 874.

 • Finkelstein, A., & Marcus, E-L. (2018). Redefining Independence: Phenomenology of Life in a Paralyzed Body. Disability and Society, 33(3), 433-453

 • Finkelstein, A. (2018). You Will Have a New Life. Annals of Family Medicine, 16(2), 166-167.‏

 • Finkelstein, A. (2018). To Share or Not to Share? Pedagogical Dilemmas of a Chronically-Ill Lecturer in Teaching with Invisible Disability. In M.S. Jeffress (Ed.), International Perspectives on Teaching with Disability Overcoming Obstacles and Enriching Lives (143-157). Routledge Press.

 • Polak, R., Pober, D., Finkelstein, A., Budd, M., Moore, M., Silver, J., & Phillips, E. (2017). Innovation in Nutrition Education: Expanding the Culinary Coaching Tele-Medicine Model. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 98(12), e156-e157

 • Polak, R., Finkelstein, A., Axelrod, T., Dacey, M., Cohen, M., Muscato, D., Shariv A, Constantini WN, Brezis M. (2017). Medical students as health coaches: Implementation of a student-initiated Lifestyle Medicine curriculum. Israel Journal of Health Policy Research, 6(1), 42.‏

 • ברויאר, נ'., אייכנגרין, א'., פינקלשטיין, ע'. (2016). אוחזות במודל החברתי והוא חומק. בתוך: שגית מור, נטע זיו, ארלין קנטר, אדוה אייכנגרין, ניסים מזרחי. (עורכים), לימודי מוגבלות : מקראה (91 – 113). תל אביב: הוצאת מכון ואן ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד.

 • Finkelstein, A., Carmel, S., & Bachner, Y.G. (2015). Physicians' communication styles as correlates of elderly cancer patients' satisfaction with their doctors. European journal of cancer care, 26(1), 1-8.

 • פינקלשטיין, ע'. (2014). "אנחנו חיים בעולם האין": נשים חולות מדברות מתוך סבל גופני על עמימות רפואית והכחשה חברתית. סוציולוגיה ישראלית, ט"ו(2), 389 – 415.

 • פינקלשטיין, ע'. (2013). לכסות בשקוף: על סבל גופני, עמימות רפואית והכחשה חברתית. תל אביב: רסלינג.