אבי  יוסיפוף

ד"ר אבי יוסיפוף


Dr. Abraham Yosipof
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

שנת המענק: 2021

Horizon 2020 research and innovation program

sCience& human factOr for Resilient sociEty (CORE)