המרכז הגלילי לחקר בריאות דיגיטלית
Galilee Digital Health Research Center (GDH)

על המכון/מרכז המחקר

המרכז הגלילי לחקר בריאות דיגיטלית נועד לקדם כלים טכנולוגיים וחישוביים ומתן מענה לניתוח נתונים רב מימדים מתחומי הרפואה והמחקר הרפואי.

ניהול אקדמי

פרופ' מאלכ יוסף ,  malik.yousef@gmail.com , 052-6437156

טלפון

-

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Big Data, Bioinformatics, Computer Sciences, Data Science, Digital Health, Information Sciences

דיסציפלינות משנהSecondary Disciplines

Machine Learning