המרכז לחקר תרבויות וקהילות בגליל
Research center for cultures and societies in the Galilee

על המכון/מרכז המחקר

המרכז לחקר תרבויות וקהילות בגליל נועד לקדם מחקר של התחומים השונים של תרבות וקהילה כולל: סוציולוגיה, חינוך, פסיכולוגיה, פסיכולוגיה חברתית, אנתרופולוגיה, מוסיקה, היסטוריה, ארכיאולוגיה, גיאוגרפיה, ספרות, אמנות, יהדות, דתות ומיסטיקה, סיעוד ועוד.
במקביל, מעודד המרכז גם "מחקרי הערכה" אשר יתחקו אחר תהליכים חינוכיים – פדגוגיים לצד תהליכים המבטאים שינויים מוסדיים וארגוניים, כגון בדיקת תהליכי הלמידה של סטודנטים ממגזרים תרבותיים שונים, השפעת החשיפה לתחומי דעת שונים על אוכלוסיית הסטודנטים המגוונת מבחינה תרבותית, הוראה ולמידה של שפות זרות ועוד.

תחומי מחקר:

היסטוריה וארכיאולוגיה של הגליל בכל התקופות.

דת, מיסטיקה ורוחניות:

הזרמים הנוצריים השונים בגליל.
הזרמים האסלאמיים בגליל.
הזרמים היהודיים בגליל.

צורות יישוב מגוונות בגליל:

ישובים עירוניים, ישובים כפריים, ישובים קהילתיים.

צפת והקבלה הלוריאנית.

המוסיקה בגליל: המוסיקה הערבית העממית, המוסיקה הערבית האמנותית, המוסיקה, בבתי הכנסת, מקורות הזמר העברי בקיבוצים בגליל, יצירה מקורית מוסיקלית בגליל (במגזר הערבי ובמגזר היהודי).

הגליל כמושא ליצירות אמנות.

אמנות חזותית בגליל (בכל המגזרים) – ציור, פיסול, ארכיטקטורה, תיאטרון, קולנוע.

אומנים בגליל (בכל המגזרים.)

ספרות ושירה בגליל (בכל המגזרים).

סופרים ומשוררים בגליל (בכל המגזרים).

חינוך: מצב החינוך, תכניות הלימוד, מערכות החינוך, החינוך הבלתי פורמלי, תהליכי הוראה-למידה.

שפות בגליל – במגזרים השונים ובקבוצות השונות.

אתרים דתיים ואתרי עלייה לרגל בגליל (בכל הדתות והזרמים).

גיאוגרפיה של הגליל.

כלכלה בגליל – תעסוקה, אבטלה, רמות הכנסה, תעסוקה לפי מגדר.

רפואה בגליל – קונוונציונלית ואלטרנטיבית.

חקלאות בגליל.

ניהול אקדמי

פרופ' אסיקה מרקס ,  essicam@zefat.ac.il , 050-7518845

טלפון

-

תחומי מחקר