המרכז לחקר השואה
The Center for Holocaust Research

על המכון/מרכז המחקר

המרכז לחקר השואה של המכללה האקדמית גליל מערבי מקדם מחקר והפצת ידע בנושא השואה ותוצאותיה. אנו מתמקדים כעת בשני פרויקטים שממחישים את הרלוונטיות של חקר השואה לימינו:
פרויקט "ילדי מלחמה, שואה ורצח עם" בראשות ד"ר בעז כהן עם ד"ר ורנה בוזר מברלין מבוסס על הנחת היסוד שהיסטוריונים יכולים לתרום במומחיותם בשיקום ילדים שנפגעו במלחמות כיום. המחקר מתמקד באיתור, שחזור וארגון של הידע שנוצר לאחר שיקום ילדים לאחר מלחמת העולם השנייה ושואה, והעמדתו לרשות מטפלים וקובעי מדיניות שעובדים עם ילדים נפגעי מלחמה ורצח עם בימינו.
החל משנת 2017 המרכז מארגן סדנאות בינלאומיות המפגישות היסטוריונים של שיקום לאחר השואה עם עובדי סיוע וארגונים לא ממשלתיים העובדים בתחום כיום.

ניהול אקדמי

ד"ר בעז כהן , BoazC@wgalil.ac.il

טלפון

-

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

History

תחומי מחקר
פרסומים ויצירות של מכון המחקר
 • Pasher, Y. (Forthcoming May 2020). Albert Ganzenmüller: The Steam Behind the German War Machine and the Final Solution. Yad Vashem Studies.

 • Offer, M. (2019). Coping with the Impossible: The Developmental Roots of the Jewish Medical System in the Ghettos. In M. Moskalewicz, F. Dross, & U. Caumanns (eds.). Jewish Medicine Healthcare in Central Eastern Europe, (pp. 261–277). Springer

 • Michman D. & Pasher, Y. (2019) (ed.), Search and Research – Lectures and Papers (25), Weinberg, Gerhard L., “The Holocaust, Seventy-Five Years after it Ended: A Panoramic View of Achievements and Challenges in Research and Interpretation”, (Yad Vashem, Jerusalem).

 • Offer, M., Herzog, R., Pasher, Y., & Ohry, A. (2017). Medicine and Urology in the First Half of the 20th Century in Eretz-Israel and in the Shadow of the Holocaust. In D. Schultheiss & F. H. Moll (eds.), Urology under the Swastika, Leuven, Belgium: Davidsfonds, pp. 227−253.

 • Offer, M. (2018). Jewish Medical Ethics During the Holocaust – The Unwritten Ethical Code. Wiener klinische Wochenschrift, The Central European Journal of Medicine, 130, pp. 172–176.

 • Cohen, B. (2018) “Survivor caregivers and child survivors: Rebuilding lives and the home in the postwar period”. Holocaust and Genocide Studies 32 (1), 49-65

 • Cohen, B., & Finder, G. (2017). “I Will Not Be Believed”: Benjamin Tenenbaum and the Representation of the Child Survivor”. In: J.B. Michlic (Ed.), Jewish Families in Europe 1939- Present: History Representation and Memory. New England University Press, 196-208.

 • Cohen, B. (2017.) Holocaust Testimonies and Historical writing: Debates, innovations, and Problems in the Early Post-War Period. Yad Vashem Studies, 45 (2), 159-184.

 • Cohen, B. (2017). Dov Levin – from Partisan to Researcher. Yad Vashem Studies, 45 (1), 11-20.

 • Cohen B.(2017). Goals and Challenges of the Research into Holocaust Survivor and DP children, Jahrbuch des International Tracing Service 2017, 265-275.

 • Zisenwine, J., & Pasher, Y. (2016). Alfred Gottwaldt (1949-2015) In Memoriam. Yad Vashem Studies, 44.

 • Pasher, Y. (2015). Holocaust Versus Wehrmacht : How Hitler’s “Final Solution” undermined the German War Effort .University Press of Kansas – Modern War Studies.

 • Ozacky-Stern D. (2015). Commemorating Haviva Reick: The Moreshet Archive at Givat Haviva, in: Stanislav Mičev et al. (Eds.), Life and Personality of Haviva Reick, Múzeum Slovenského národného povstania.

 • Ozacky-Stern D. (2012). Twilight of the Gods: Joseph Goebbels, Nazi Propaganda and the Destruction of the Jews During the last year of WWII, (Heb.) Moreshet Publishing House, Tel-Aviv.