המרכז לחינוך אורייני
Literacy Education Research Center

על המכון/מרכז המחקר

המרכז לאוריינות עוסק במחקר של יכולות הלמידה: קריאה, כתיבה, חשבון ושימוש במחשב. המרכז לאוריינות פרוייקט רחב היקף בעכו לאיתור תלמידי בתי ספר יסודיים הסובלים מלקויות למידה וטיפול בהן. הפרוייקט מלווה בבקרה איכותנית ובמחקר אורך בפרוייקט. לוקחים בו חלק סטודנטים וחוקרים בחטיבה ללקויות למידה.

הקו המנחה את המכללה האקדמית גליל מערבי הוא ההכרה שכמכללה אקדמית אזורית, תפקידנו להפנות את פנינו בעת ובעונה אחת גם להוראת המקצועות האקדמיים בהם באה לידי ביטוי המומחיות הדיסציפלינרית של המורים, וגם לקהילה שבתוכה נמצאת המכללה – בערי הגליל וביישוביה, על כל צורותיהם. הכרתנו היא שחינוך אינו רק תיאוריות של החינוך. תיאוריות חינוכיות חייבות להתעמת ולהתאמת עם או מול המציאות של החינוך בקהילה.

העלאת רמת החינוך
בהשוואה למרבית המדינות המפותחות סובל החינוך בישראל מפער רחב במיוחד בין הישגי התלמידים המצטיינים והישגי התלמידים החלשים. פער זה קשור במאפיינים סוציו-אקונומיים, אתניים, ותרבותיים. מרבית התלמידים המתקשים נמצאים במגזר הערבי ובאוכלוסיות המעמד הסוציו-אקונומי הנמוך שבמגזר היהודי. חלקם של האוכלוסיות החלשות הללו בגליל המערבי הוא גדול במיוחד.
החינוך בגליל ניתן לשיפור על-ידי הוראה נכונה, איתור מוקדם של מתקשים בלמידה, הסברה להורים על תפקידם במניעת כישלון ילדיהם, וטיפוח פעילויות אוריינות המניחות את המסד לרכישת מיומנויות למידה יסודיות, החל מהגיל הרך.

השפעת האקדמיה על לימודי חינוך ותחום החינוך בישראל
לאקדמיה יכול להיות חלק חשוב בשיפור החינוך. עליה לברר את הסיבות לקשיים בלימודים והדרכים לטיפול בהם. מצוידים בידע הזה, יוכלו מורים באקדמיה להציג לסטודנטים בכיתות הלימודים שבמכללה את המחקר העוסק בדרכים לקידום הלמידה, ואת הכלים שיאפשרו להיענות לדרישות הנובעות מהצרכים של המתקשים בלמידה. בנוסף, בתפיסתנו, מכללה אזורית חייבת להתגייס לשיפור החינוך באזור בו היא נמצאת, תוך מגע ישיר עם בתי-הספר וגני-הילדים המקומיים, על-מנת לשפר את מיומנות המורים ועל-מנת לטפח סטודנטים בעלי יכולת ומחויבות לסייע לתלמידים מתקשים.
המחקר העכשווי בחינוך מצביע במיוחד על תרומת המשפחה, הבית, ומסגרות החינוך בגיל הרך להתפתחות האוריינית של הילדים. לפיכך, אנו רואים כחובתנו לטפח דרכים לסייע לבתי-הספר, לגננות, למורים, ולהורים, כדי שיהיו “מקדמי אוריינות” לילדיהם. אנו פועלים כדי לאפשר לסטודנטים להתנסות בקידום אוריינות ולממש את המחויבות האזרחית-חינוכית שלהם בסיוע לתלמידים מתקשים.
אנו צופים שהפעילות המקיפה והאינטנסיבית של החוג ללימודי חינוך תסייע לשיפור יכולת ההתמודדות של האוכלוסיות החלשות המצפות ממערכת החינוך, שתסייע לרכישת ידע וכישורים, תקל על תושבי הגליל המערבי להיענות לצרכי המשק בפיתוח החברה והתרבות.

ניהול אקדמי

פרופ' ורד וקנין-נוסבאום , veredv@wgalil.ac.il , 052-6992397

טלפון

-

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Education

דיסציפלינות משנהSecondary Disciplines

Education-Learning Disabilities