המרכז הבינלאומי לחקר יהדות אתיופיה 
The international center of study Ethiopian Judaism

על המכון/מרכז המחקר

הקמת המרכז לחקר יהדות אתיופיה ותרבותה נועד להעניק מקום נכבד לחקר מאפייניה הייחודים של קהילת 'ביתא ישראל'. המטרה של הקתדרה הינה לקדם את את הפעילות המחקרית והאקדמית אודות ההיסטוריה, המורשת התרבותית והדתית של יהודי אתיופיה וכן לבחון את השתלבותם ותרומתם של  בני הקהילה לחברה הישראלית. הקתדרה שואפת  לקדם שיתוף פעולה בין חוקרים מתחומים שונים, וכן לקיים ימי עיון וכנסים.  העמקת השיח המחקרי על קהילת אתיופיה תואם את חזונה של הקריה האקדמית אונו הרואה בשילוב הרב התרבותי ערך יסוד ראשון במעלה.

ניהול אקדמי

ד"ר שרון שלום , 1982shalom@gmail.com

טלפון

-

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

History, Sociology

תחומי מחקר