המרכז לחקר נוער במצבי סיכון
The center of study youth at risk

על המכון/מרכז המחקר

מרכז נועד לקדם את ההבנה והידע התאורטי והמחקרי לגבי בני נוער הנמצאים במצבי סיכון ומצוקה במגוון הקבוצות החברתיות בחברה הישראלית. הפעילות המחקרית מתבצעת בדגש על ראיה רב-תרבותית, תוך שימוש במתודולוגיות שונות ובכללן גם מחקר השוואתי וביקורתי. חוקרי המרכז מתמקדים בחקר הפעילות של  בני הנוער הן במרחב הלוקלי והן במרחב הווירטואלי. כמו כן, חוקרי המרכז עוסקים בהערכת תכניות טיפול ומניעה ובבחינת מגמות השינוי שחלו בעשורים האחרונים בנושא- ההשמה החוץ ביתית של בני נוער במצבי סיכון מגוונים.

ניהול אקדמי

פרופ' עמנואל גרופר , emmanuel.g@ono.ac.il

טלפון

-

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Sociology

תחומי מחקר