מרכז "סטלה יאנג" לחינוך מכיל ולימודי מוגבלות
Stella Young Center for study of integration of people with disabilities

על המכון/מרכז המחקר

המרכז עוסק בחקר המפגש בין אנשים עם מוגבלויות ויכולות שונות במסגרת מערכת החינוך (הפורמלית והבלתי פורמלית), האקדמיה, תעסוקה ופנאי,  המרחב המשפחתי והציבורי בחברה הישראלית על מגוון תרבויותיה. נקודת המבט המחקרית רואה במוגבלות כמשתנה לאורך מעגל החיים כולו, וכתופעה חברתית המהווה שלם העולה על סך חלקיו. גישת החוקרים הנה אינטר-דיציפלינרית ובמסגרתה נבחן מושג המוגבלות מתוך הקשבה לקולם של אנשים עם מוגבלות ובאינטגרציה עם תחומי הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה, החינוך, פדגוגיה ומשפט. המחקרים נעשים באמצעות שימוש בשיטות מחקר מגוונות, ביניהן מתודולוגיות פרשניות ביקורתיות כמו מחקר פעולה משתף ומחקר מוגבלות משחרר.

ניהול אקדמי

ד"ר ניצן אלמוג , nitsan.al@ono.ac.il

טלפון

-

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Education

תחומי מחקר