המרכז לתהליכים ירוקים
The Green Processes Center

על המכון/מרכז המחקר

המרכז לתהליכים ירוקים עוסק במחקר בסיסי ויישומי בפיתוח תהליכים ברי-קיימא ובשילובם בתעשייה ובקהילה. מטרת המרכז היא להוביל את הטמעת הקַיָּמוּת והפיתוח בר-קיימא במדינת ישראל.

המרכז מבצע מחקר בהנדסה ירוקה, כימיה ירוקה וטכנולוגיות נקיות, ויוזם ומוביל תכניות אקדמיות וקהילתיות בתחום. המחקרים המבוצעים במסגרת המרכז משלבים מחקר בסיסי עם פרויקטים יישומיים. הדגש הוא על פיתוח תהליכים יעילים וסלקטיביים, תוך שימוש בחומרים נקיים יותר, בזרזים ביולוגיים וכימיים, ובשילוב של שיטות הפרדה והשבה מתאימות וטיפול בשפכים שנוצרים.

כיום מתמקד המחקר במרכז במספר פרויקטים: מציאת ממסים חליפיים לסינתזות אורגניות, ופיתוח תהליכים קטליטיים ייחודיים.

חברי המרכז פעילים בארץ בתחום הסביבתי – בכנסים בינלאומיים, בתקשורת ובוועדות שונות, ואף משמשים כיועצים לחברות שונות בתחום.

המרכז מוביל קורסים בנושא הסביבתי לקהל הרחב, כולל קורס מיוחד לקהילה הבדווית. כמו כן יוזם המרכז קורסים מקצועיים לחברות תעשייתיות וגופי ממשל כגון אינטל, משרד התשתיות ועוד.

ניהול אקדמי

פרופ' דורית תבור , dtavor@sce.ac.il , 08-6475634

טלפון

-

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Chemistry, Green Engineering, Sustainability

דיסציפלינות משנהSecondary Disciplines

Green Chemistry

תחומי מחקר