מכון מחקר למדדי אמון הציבור
Research Institute Indices of Public Trust

על המכון/מרכז המחקר

מכון המחקר בשיתוף עם BizPortal מציעים מדדי אמון הציבור. המדדים כוללים את מדדי האמון הבאים:
מדד מומנטום של שוק המניות
מדד היחס בין אופציות Call לבין אופציות Put – סנטימנט של שוק המניות
מדד יציבות שוק המניות
מדד יציבות שוק האג"ח
מדד יציבות שוק הקריפטו – ביטקוין
מדד יציבות שוק הקריפטו – האיטריום
מדד הסיכון לחדלות פירעון
מדד פעילות בעלי עניין
מדד יחס התקשורת לאירועים בשוק ההון

ניהול אקדמי

פרופ' שמואל האוזר

טלפון

-

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Business Administration