המרכז לחקר כלכלת נדל"ן ושמאות מקרקעין
The Real Estate Economics and Appraisal Research Center

על המכון/מרכז המחקר

המרכז פועל לייצר ידע תאורטי ומידע יישומי בכל תחומי כלכלת הנדל"ן ושמאות מקרקעין, והמחקרים בו מתבססים על שיטות בהשראה של כלכלה עירונית וכלכלת מימון.​

ניהול אקדמי

פרופ' דני צ'מנסקי , danny@czamanski.com , 054-6222280

טלפון

-

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Economics