המכון לחקר כלכלה, חברה ושלום במזרח התיכון
The Research Center of Economics, Society and Peace in the Middle East

על המכון/מרכז המחקר

שלום בר-קיימא, תלוי לא מעט, בקדמה הכלכלית והחברתית של המדינות שביניהן הוא נרקם! המכון לכלכלה, חברה ושלום במזרח התיכון, מאמץ גישה עכשווית, לפיה הפוטנציאל לשלום אזורי במזרח התיכון קשור באופן הדוק לתהליכים של התפתחות כלכלית וחברתית, יותר מאשר למהלכים צבאיים ו/או פוליטיים. גישה מחקרית זאת, מביאה את המכון להתמקד במחקריו בתנאים הכלכליים והחברתיים המקדמים תהליכי שלום בין מדינות ובין קבוצות חברתיות במזרח התיכון.
הניסיון ההיסטורי מלמד כי גורמים כמו יצירת הזדמנויות תעסוקתיות, ביעור הבערות ופיתוח מערכות חינוך, בניית מוסדות חוקתיים, עידודה של חברה אזרחית, ביעור שחיתות ומלחמה בפשע, קידום נשים ועוד הם חלק מהתהליכים שמסמנים פתיחות לקדמה ובשלות לשלום. המכון שם לעצמו כמטרה לקדם ידע תיאורטי ואמפירי בתחום של חקר השלום במזרח התיכון ולייצר במה שתאפשר שיתופי פעולה מולטי-דיסציפלינריים בתחום. פעילות אקדמית זו, תאפשר למכון לייצר שיח ציבורי בונה בתחום של קידום תהליכי שלום ולהציע לקובעי מדיניות בישראל ובאזור כולו כיווני מחשבה ופעולה לעידוד תהליכי שלום אזורי.

ניהול אקדמי

ד"ר חגית תורג'מן

טלפון

-

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Area Studies

דיסציפלינות משנהSecondary Disciplines

Middle Eastern Studies