המכון להגירה ושילוב חברתי
Institute for migration and Social Integration

על המכון/מרכז המחקר

המכון להגירה ושילוב חברתי של המרכז האקדמי רופין הוא מכון מחקר אקדמי לחקר ההגירה והשילוב החברתי בגישה רב-תחומית ויישומית.

המכון יוזם ועורך מחקרים רבים בתחומי ההגירה והשילוב החברתי ומהווה בית אקדמי ומסגרת תומכת מקצועית לעוסקים בהם. המכון הוא גוף חשיבה ומקור מרכזי למחקר חדשני ופורץ דרך, להפצתו הציבורית והשוטפת של ידע בתחומים אלה ולקידום קבלת החלטות המבוססת על חדשנות מחקרית ועל מידע עדכני רב-תחומי, והוא משלב בין מחקרים תאורטיים-מדעיים מעיקרם ובין מחקרים יישומיים בהווייתם. נוסף על מחקרים ייעודיים, המכון עורך מחקרים שוטפים בקרב קבוצות שונות של מהגרים ועולים בחברה הישראלית.

המכון מהווה בית לדיאלוג רב-תחומי לצוותי חשיבה לחקר לימודי הגירה וליישומם. בבסיס תפיסת העולם של המכון ופעילותו השוטפת עומדת הטמעת עקרון הכלים השלובים בין ידע אקדמי חדשני ועדכני ובין ניסיון יישומי נצבר. הידע מבוסס על ניסיונם עתיר השנים של חוקרי הגירה מובילים בארץ ובעולם, על ניסיונם של פעילי שטח ועל זוויות הראייה המגוונות של המהגרים ושל ילידי הארץ.

נוסף על מחקרים ייעודיים, המכון עורך מחקרים שוטפים בקרב קבוצות שונות של מהגרים ועולים בחברה הישראלית ומפרסם את שנתון העולים בישראל, הכולל מידע סטטיסטי ממגוון מקורות על מצבם של העולים, ואת "מדד רופין" לבחינת מידת שילובם בישראל. המדד פותח בשנת 2007 על ידי חוקרי רופין והוצג בכנסים בינלאומיים רבים.

בשנת 2022 פותח במכון "מדד העלייה", הכולל שורה של מדדי משנה להצגת הלכי הרוח של הציבור הישראלי באשר לעלייה ולעולים. בהתאם לכך חושבו מדדי משנה בתחומים כמו כלכלה, חינוך ותרבות, ומהם חושב מדד כולל ליחסו של הציבור הישראלי כלפי העלייה והעולים.

מדי שנה המכון מקיים ימי עיון המשמשים במה להפצת ידע עדכני על נושאי המחקר שלו ולדיון בהם, ומדי שנתיים הוא מקיים כנס בינלאומי המושך אליו חוקרים, מקבלי החלטות ואנשי שטח העוסקים בתחום ההגירה בישראל ובמדינות העולם. בכנסים בינלאומיים שעורך המכון מעת לעת משתתפים חוקרים ואנשי מקצוע רבים מהארץ ומחו"ל. המכון מקיים קשרים בינלאומיים עם גופים אקדמיים ומכוני מחקר ברחבי העולם.

בנוסף, בשיתוף עם קהילת ההגירה ודמוגרפיה באגודה הסוציולוגית הישראלית, המכון מוציא את כתב העת האינטרנטי "הגירה", כתב העת עוסק בנושאי הגירה ושילוב חברתי, ומתפרסם באתר המכון. כתב העת הוא כתב עת שפיט המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

ניהול אקדמי

ד"ר סבטלנה צ'אצ'אשווילי-בולוטין , hagira@ruppin.ac.il

טלפון

-

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Anthropology, Demography, Economics, Sociology

דיסציפלינות משנהSecondary Disciplines

Sociology of immigration

פרסומים ויצירות של מכון המחקר