מכון לחקר התקווה
Hope Research Institute

יחידה אקדמית

ביה"ס למדעי ההתנהגות

על המכון/מרכז המחקר

מטרת המכון היא לקדם את המחקר בתיאורית התקווה, ליישם את לקחי המחקר בהדרכה של סטודנטים, תלמידים, משפחות ואנשי מקצוע, בפיתוח גישות התערבות להעצמת אוכלוסיות בסיכון, בטיפול לקידום חוסן רגשי ובריאות נפשית, ולפתח קשרי מחקר בין לאומיים.

המכון לחקר התקווה הוקם בשנת 2020 במרכז האקדמי פרס ברחובות, על מנת לקדם את מחקר התקווה, בהתיחסות הן להיבטים תיאורטיים והן לישומים חינוכיים וקליניים. כמו כן נועד המכון ליצור קהילת חוקרים בין- לאומית בתחום תיאורית התקווה, ולקדם שיתופי פעולה מחקרים בין -לאומיים עם מרכזים דומים בעולם.

החוקרים שלנו, במסגרת בית הספר למדעי ההתנהגות, ובשותפות עם עמיתים בחו"ל עוסקים בחקר הבדידות והתקווה של ילדים, מתבגרים ומבוגרים. המחקרים שלנו עוסקים הן בצעירים ובמבוגרים עם התפתחות נורמאטיבית ואלו עם לקויות שכיחות כגון לקויות למידה והפרעות קשב והפראקטיביות. המחקרים עוסקים בתהליכים התפתחותיים ובזיהוי משאבים אישיים ובין-אישיים התורמים לקידום התקווה, במצבים שונים כולל מצבים מאתגרים.

חקר התקווה מאפשר את זיהוי הגשר המחשבתי והרגשי אל תפיסות העתיד. באמצעות גיבוש מטרות (ומטרות אלטרנטיביות, במידה והמטרות המקוריות אינן ברות הישג), והגדרת נתיבים (תוכניות ואסטרטגיות להשגת המטרות), יש לאדם סיכויים רבים להצלחה בתחומים שונים. באמצעות גישה זו, ניתן לתרום להעצמה אישית ולגיוס כוחות למאמץ מתוכנן להשגת המטרות.

תיאורית התקווה פותחה על ידי פרופ’ ריק שניידר (Snyder, 2002) שהציג את התקווה כמנוע של החיים,   במסגרת מגמות חדשות בפסיכולוגיה חיובית. נערכו מחקרים בין לאומיים רבים על חשיבות התקווה, ופותחו התערבויות וטיפולים נפשיים המבוססים עליה .(ראה לדוגמא

Gallagher, M. W., & Lopez, S. J. (2018). The Oxford Handbook of Hope. Oxford University Press.  Link

ניהול אקדמי

פרופ' מלכה מרגלית , malka@pac.ac.il

איש / אשת קשרContact

ד"ר מיכל עינב

טלפון

052-5983040

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Education, Psychology

פרסומים ויצירות של מכון המחקר