המרכז הרב תחומי לחקר קבלת החלטות
The Multidisciplinary Research Center in Decision Making

על המכון/מרכז המחקר

קבלת החלטות הינה דיסציפלינה מחקרית שפוגשת אותנו בכל תחומי החיים: מהחלטות של האדם הבודד, המשפחה, גוף כלכלי בודד, ועד החלטות של קובעי מדיניות בתחומים של כלכלה ופיננסים, חינוך, בריאות, תשתיות והנדסה. כיום, יותר מתמיד, ארגונים פרטיים, ציבוריים וממשלתיים משתמשים בכלים ובתובנות מחקריות בתחום על מנת לקבל החלטות. המרכז הרב תחומי לחקר קבלת החלטות בראשות ד"ר גיא ברוקס נוסד בשנת 2021, וחברים בו כעשרה חוקרים מתחומי ידע מגוונים: כלכלה, הנדסת תעשייה וניהול, מדעי ההתנהגות, פסיכולוגיה ומנהל עסקים. יחד הם בוחני סוגיות בחקר קבלת החלטות בגישה רב תחומית במטרה לשפר את תהלכי השיפוט וקבלת ההחלטות של פרטים, ארגונים וקובעי מדיניות.

חזון ו​​מטרות

המרכז שם לעצמו כמטרה מרכזית ליצר מחקר מקורי, רב-תחומי בנושאים של שיפוט, בחירות, וקבלת החלטות שיהווה חלק מהחזית המחקרית בתחום וישמש פירמות מסחריות, אירגונים ומשרדים ממשלתיים במגוון הקשרים כגון: ניהול, שיווק, הנדסה, כספים ומדיניות ציבורית. מרכז המחקר יבחן את תהליכי קבלת ההחלטות בגופים שונים במטרה לייעל ולשפר אותם תוך נקיטת גישה בין דיסציפלינרית ושיתוף פעולה עם גורמים מחוץ למרכז.

ניהול אקדמי

ד"ר גיא ברוקס

טלפון

-

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Business Administration, Economics, Education, Health Policy, Industrial engineering, Psychology

דיסציפלינות משנהSecondary Disciplines

Finance

תחומי מחקר