המרכז לאמינות וניהול סיכונים
CRRM

על המכון/מרכז המחקר

המרכז לאמינות וניהול סיכונים (CRRM) הוא מרכז מחקר במחלקה להנדסת תעשייה וניהול, אשר הוקם לשיפור כושר היצור והייעול התעשייתי על-ידי פתרונות אמינות מתקדמים, אחזקתיות ושרידות (RMS), ניהול סיכונים ועקרונות לוגיסטיים.

החזון של המרכז הוא להציג יכולת מחקר ולהגיש השכלה, הערכה טכנולוגית, שיתוף מידע ותמיכה עסקית בתחומי העיסוק פתרונות אמינות מתקדמים, אחזקתיות ושרידות, ניהול סיכונים ועקרונות לוגיסטיים. המרכז מגשר בין תיאוריה אקדמית לבין פרקטיקה תעשייתית.

המשימה של המרכז היא לתת מענה של פיתוח ברמות אלו, על מנת לשפר את כושר הייצור והרווחיות של שותפיו בתעשייה. ארבעת מרכיבי המשימה הם פיתוח והערכה טכנולוגית, הוראה, שיתוף מידע וייעוץ מרוחק.

המרכז מבצע מחקר והערכות טכנולוגיות לפרויקטים, אשר מומלצים לו על-ידי האקדמיה ושותפיו התעשייתיים. פרויקטים אלו מבוצעים על-ידי צוות המרכז, יחד עם שותפים מהאקדמיה והתעשייה, ותחת ההשגחה של ועד מדעי בינלאומי.

ניהול אקדמי

ד"ר לב חבצקין , khvat@sce.ac.il , 08-6475789

טלפון

-

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Industrial engineering, Business Administration

דיסציפלינות משנהSecondary Disciplines

Risk management