הקתדרה להשכלה אקדמית בעידן דיגיטלי ע״ש יאנוש קורצ׳אק
The Janusz Korczak Chair for Academic Education in a Digital Age

יחידה אקדמית

הרשות למצוינות אקדמית

על המכון/מרכז המחקר

הקתדרה להשכלה אקדמית בעידן דיגיטלי ע״ש יאנוש קורצ׳אק תשאף להתוות את הדרך לפיתוח ואימוץ תפיסות חדשות לתהליכי למידה אקדמית.
הקתדרה תיצור מפת דרכים ליישום תהליכי למידה חדשניים באקדמיה. מפה שתהיה גמישה, ישימה וממוקדת תהליכים בין תחומיים לפתרון בעיות. המפה תאפשר תכנון קורסים המשלבים שיטות וטכנולוגיות חדשות. הקתדרה תעריך ותבחן את תוצאות השימוש במרחבי הלמידה השונים, הטכנולוגיות והמדיה.

ניהול אקדמי

ד"ר איתמר שבתאי , itamar@colman.ac.il

איש / אשת קשרContact

גב' מיכל דיאמנט

טלפון

03-9634363

תפקיד

מנהלת

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Education