מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה
The Heth Academic Center for Research of Competition and Regulation

יחידה אקדמית

ביה"ס למשפטים ע"ש שטריקס

על המכון/מרכז המחקר

תכליתו של מרכז חת היא פיתוח והעברת ידע בתחומי התחרות והרגולציה, על היבטיהם התיאורטיים והמעשיים.
המרכז הוקם מתוך רצון לחקור ולהעמיק את ההבנה על אודות התחלופה וההפעלה של אמצעי התחרות והרגולציה בשווקים שונים בישראל. המטרה היא לחדד בעיות הטעונות פתרון, ולגבש המלצות לשיפור המדיניות הרגולטורית הראויה.

ניהול אקדמי

פרופ' אורית פישמן אפורי , forit@colman.ac.il | ד"ר עדו באום , BaumI@colman.ac.il

איש / אשת קשרContact

ד"ר איריס סורוקר

טלפון

03-9634104

תפקיד

מנהלת

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Law

פרסומים ויצירות של מכון המחקר