המרכז לאתיקה ואחריות מקצועית של עורכי-דין ע"ש דייויד וינר ז"ל
The David Weiner Center for Lawyers’ Ethics and Professional Responsibility

יחידה אקדמית

ביה"ס למשפטים ע"ש שטריקס

על המכון/מרכז המחקר

מטרותיו העיקריות של המרכז הן: פיתוח המחקר התיאורטי והיישומי בתחום האתיקה והאחריות המקצועית של עורכי הדין; פיתוח והרחבת ההוראה של התחום בבתי הספר למשפטים בישראל; השפעה ועיצוב הפרקטיקה הקיימת של מקצוע עריכת הדין בישראל; והנצחת שמו ומורשתו של ד"ר דייויד וינר.

המספר הגבוה של עורכי הדין בישראל (השיעור הגבוה בעולם) בשילוב עם תפקידם המרכזי של עורכי הדין בשמירה על שלטון החוק וערכי הדמוקרטיה הופך את העיסוק בשאלות האתיקה והאחריות המקצועית של עורכי הדין לדיון חברתי חשוב הרלוונטי לא רק לעוסקים בתחום אלא גם לכלל הציבור. מתוך ראיה רחבה זו, שואף המרכז להגביר את השיח הציבורי והמחקרי בנושאים של אתיקה ואחריות מקצועית של עורכי דין ותפקידם של עורכי הדין בדמוקרטיה.

ייחוד נוסף של המרכז נעוץ בעובדה שחבריו הם המרצים לאתיקה מקצועית בכל בתי הספר והפקולטות למשפטים בישראל (המשתייכים כולם לפורום המרצים לאתיקה מקצועית). מבחינה זו, המרכז, היושב בפקולטה למשפטים של המסלול האקדמי המכללה למינהל, משותף לכל בתי הספר והפקולטות למשפטים בישראל.

המרכז עוסק בפיתוח הוראת תחום האתיקה בכל בתי הספר והפקולטות למשפטים בישראל. בין שלל פעילויות המרכז נכללות גם השתלמויות תקופתיות של פורום המרצים לאתיקה מקצועית, פיתוח חומרי הוראה של הקורס באתיקה מקצועית ופיתוח קורסי בחירה וסמינריונים נוספים בתחום. הכול מתוך מטרה להעמיק את לימודי האתיקה של הסטודנטים למשפטים בישראל.

בגלל אופייה של המטריה – הנלמדת במוסד אקדמי תוך הכשרתם של עורכי דין העתידים להצטרף אל שורות המקצוע, יש חשיבות לכך שהמרכז ישמש נקודת מפגש בין האקדמיה לפרקטיקה. בין שלל פעילויות המרכז יכללו גם ימי עיון וסדנאות לציבור עורכי הדין הפעילים.

תכניתו השנתית של המרכז כוללת מפגשים, הרצאות, כנסים וימי עיון בנושאים של אתיקה ואחריות מקצועית המיועדים לקהילה האקדמית העוסקת בתחום, לפרופסיה של עורכי הדין ולציבור הרחב.

ניהול אקדמי

ד"ר לימור זר גוטמן , zergutmanl@colman.ac.il

טלפון

-

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Law