המרכז למשפט שיתופי וטיפולי
The Non-Adversarial and Therapeutic Justice Center

יחידה אקדמית

ביה"ס למשפטים ע"ש שטריקס

על המכון/מרכז המחקר

המרכז עוסק בפיתוח מחקר בתחום המשפט השיתופי והטיפולי, מקדם שיח ציבורי בנושא ומסייע בעיצוב פרקטיקה יעילה ואיכותית לנוטלים חלק בהליכים שיתופיים.

משפט שיתופי הוא משפט הנוקט בגישה נון-אדברסרית שעניינה עיסוק בצרכים ואינטרסים של צדדים למחלוקת, וחתירה להשגת פתרון מוסכם העונה על מירב האינטרסים של שני הצדדים. משפט טיפולי הוא משפט הנוקט בגישה שיתופית מתוך מטרה להשיא תוצאות מאחות, בונות ומשקמות ועניינו רווחתו הפסיכולוגית של צד לסכסוך ועיצוב התנהגותו העתידית.

המרכז, שהינו הראשון מסוגו בארץ, נולד מתוך הכרה בשינויים המתרחשים בעולם ובארץ ומתוך מטרה לשרת את הקהילה האקדמית והמקצועית (שופטים, עורכי דין, מגשרים, מעריכים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגיים ובעלי מקצועות נוספים הנוטלים חלק בניהול ההליכים השיתופיים) ולהקנות להן מידע, כלים וערך מוסף בתחומים של משפט שיתופי וטיפולי.

ניהול אקדמי

ד"ר קרני פרלמן , kperlman@colman.ac.il

טלפון

-

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Law