המכון לאחריות תאגידית
The CSR Institute (CSRI)

על המכון/מרכז המחקר

המכון לאחריות תאגידית הינו גוף למחקר והכשרה בתחומי האחריות התאגידית וקיימות בעסקים.

ניהול אקדמי

ד"ר ליעד אורתר , liad.ortar@gmail.com , 058-4873737

טלפון

-

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Business Administration, Sustainability

תחומי מחקר
פרסומים ויצירות של מכון המחקר