המרכז לחקר המידע בבריאות ע"ש דרור (אמרי) אלוני
The Dror (Imri) Aloni Center for health informatics

על המכון/מרכז המחקר

סניפי קופת החולים מוחלפים בשירותי רפואה מקוונים. רופא משפחה שליווה אותנו מילדות ועד זקנה הוחלף ברופא וירטואלי. רובוטים מנתחים. חישנים מנטרים. לאן אוטוסטרדת המידע לוקחת את מערכת הבריאות שלנו? איך מערכות המידע בבריאות משפיעות על קבלת ההחלטות של מטופלים ושל הצוותים הרפואיים? איך נראית מומחיות בעידן המידע, האם באמת נדרשת הגדרה מחדש של מקצוענות? כיצד החלטות באשר לקבלת טיפול, התחסנות והמנעות מטיפול מושפעות משיח המתנהל ברשתות החברתיות ובקהילות שיח? מי נשאר מאחור, ומה ניתן לעשות בנדון?​

​שאלות אלו ונוספות נוגעות לחיי היום יום של ציבורים בעולם כולו. הן מהוות את ליבת המחקר של חוקרים במרכז לחקר המידע בבריאות, במרכז האקדמי רופין.

מרכז המחקר משלב מחקר תיאורטי ויישומי לקידום השיח והפרקטיקות הקשורות במיצוי זכויות בבריאות וברווחה. בוחן סוגיות הקשורות בהנגשת המידע בבריאות למגוון אוכלוסיות, ומביאן לסדר היום של חוקרים ושל מקבלי החלטות. המרכז מקדם שיתופי פעולה מחקריים עם גופים בתוך המרכז האקדמי רופין ומחוצה לו הקשורים בניהול שירותי בריאות באמצעות טכנולוגיות מידע ותיקשורת. חברים בו אחד-עשר חוקרים מתחומי ידע מגוונים: הנדסת תעשיה וניהול, כלכלה ומנהל עסקים, ביואינפורמטיקה, פסיכולוגיה גרונטולוגיה, מדעי ההתנהגות והסיעוד. יחד הם מייצרים התבוננות רב תחומית על סוגיות הנוגעות בניהול מערכת הבריאות, בהנגשת מידע לאוכלוסיות מוחלשות, בשינוי התנהגות, בזקנה ובהגירה.

ניהול אקדמי

ד"ר שירלי בר-לב , barlevsh@ruppin.ac.il , 054-8187157

טלפון

-