מרכז מחקר סימולציה "בי"
Be Simulation Research Center

יחידה אקדמית

פיתוח אקדמי

על המכון/מרכז המחקר

מרכז המחקר פועל למיסוד השימוש בסימולציות כענף מדעי בעל מסגרת תאורטית, מתודולוגית ומחקרית מוגדרת. למרכז שלוש חוזקות עיקריות שמסמנות את ייחודיותו בקרב מרכזי הסימולציה בארץ ובעולם. ראשית, זהו מרכז המחקר הראשון בישראל המוקדש לחקר השימוש בסימולציה בתחומי ההכשרה והפיתוח המקצועי של מורים בפרט, ושל מקצועות נוספים בכלל (למשל, הפרעות בתקשורת וסיעוד).
מאז הקמת המרכז מתקיימות בו מגוון רחב של סימולציות על בסיס יומי ובאופן שוטף לאורך השנה האקדמית. מרכז המחקר הוקם באפריל 2021 לאחר ההכרה בפעילות המחקרית הענפה שמבוצעת במרכז כחלק בלתי נפרד מהשימוש בכלי לקידום למידה והכשרה. מכאן, למרכז ידע מחקרי עשיר המבוסס על מסד נתונים מגוון שנאסף לאורך השנים. ראש המרכז וחברי המרכז מלווים את העשייה הסימולטיבית במחקרים בגישות מתודולוגיות שונות, וזאת במטרה למסד את תחום המחקר של השימוש בסימולציה בהכשרת מורים, נישה מחקרית שעודנה בראשיתה.

ניהול אקדמי

ד"ר אורנה לוין , Orna_l@achva.ac.il , 055-2281982

טלפון

-

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Health Professions, Education

דיסציפלינות משנהSecondary Disciplines

Communication Disorders, Nursing

פרסומים ויצירות של מכון המחקר
 • Paryente, B. & Levin, O. (2021). Using simulations in pretraining stage: Expanding the use of Simulation-Based Learning to the selection in teacher education. Innovation and growth during uncertain times: Simulations in education and the Covid-19 crisis. MOFET institute, Israel.

 • Muchnhik, Y. & Levin, O. (2021). Interconnection between theoretical and practical teacher knowledge of preservice teachers in the framework of simulation-based learning. Innovation and growth during uncertain times: Simulations in education and the Covid-19 crisis. MOFET institute, Israel.

 • Levin, O., Machikawa, E. & Frei-Landau. R. (2021). Using simulations to promote interpersonal communication in distance learning. Tovanet 9: Insights in education - Zoom meeting, Israel

 • Levin, O., Frei-Landau, R. & Machikawa, E. (2021). The human-based virtual simulation model: Theoretical conceptualization and empirical evidence. Innovation and growth during uncertain times: Simulations in education and the Covid-19 crisis. MOFET institute, Israel.

 • Levin, O. (2021). Simulation-based learning in teacher education. Lexi-Kaye, 16 (accepted for publication) ISSN 2664-7397

 • Levin, O. & Paryente B. (2021). Using a simulation-based process to select applicants: Enhancing quality evaluation of a teacher education programme. Quality Assurance in Education

 • Frei-Landau, R. & Orland-Barak, L. (2021). Mimetic Dimensions of Professional Learning through Simulation – The Role of Simulative Experiences. In Proceeding of the AERA Annual Meeting conference: Accepting Educational Responsibility, Florida, USA.

 • Machikawa, E. Levin, O. & Frei-Landau, R. (2020). The "Why" and "How" to use simulations to enhance collaboration between international higher education institutions – An Interactive Experience (workshop). Moving target digitalisation: re-thinking global exchange in higher education, DAAD German Academic Exchange Service, Bonn, Germany

 • Levin, O., & Flavian, H. (2020). Simulation-based learning in the context of peer learning from the perspective of preservice teachers: a case study. European Journal of Teacher Education, 1-22

 • Muchnhik, Y. & Levin, O. (2019). Preservice teachers' professional growth via analyzing positioning language resources employed while participating in simulation workshops. 13th Conference of the Israeli Association for Literacy and Language, Achva Academic College, Israel

 • Levin, O., & Frei-Landau, R. (2019). Teaching in a laboratory setting: options and obstacles in the use of SBL for teachers’ professional development. Journal of the MOFET Institute. 63, 60 – 65

 • Levin, O. & Flavian, H. (2019). The Benefits of Simulation-Based Learning as Perceived by Students in a Teacher Education Program. The 7th International Conference on Teacher Education: The Story of Innovation in Teacher Education, MOFET Institute in Tel Aviv, Israel

 • Flavian, H. & Levin, O. (2019). Training Quality Teachers within a Dynamic and Changing Environment. EERA, ECER, University of Hamburg, Germany

 • Levin, O. & Flavian, H. (2018). Developing preservice teachers' understanding of the teaching process and learner differences using simulation-based learning. Practical Training for Teaching: Students' Experiences as They Embark on Their Professional Path, Gordon Academic College, Israel