המרכז לדיני בנקאות ורגולציה פיננסית

על המכון/מרכז המחקר

המרכז לדיני בנקאות ורגולציה פיננסית הוא מרכז אקדמי רב-תחומי העוסק בתחום הבנקאות והפיננסים. המרכז הוקם בשנת 2004 תחת השם "המרכז לדיני בנקאות", מתוך מטרה להתמקד בהיבטים המשפטיים של עולם הבנקאות. דגש מיוחד ניתן לנושא הגנת הצרכן הבנקאי. במשך השנים, עם התרחבות הפעילות הפיננסית הן מצד התאגידים הבנקאיים והן מצד גופים חוץ-בנקאיים, התרחבו בהתאם גם תחומי הפעילות של המרכז. התגברות הרגולציה בתחום הבנקאי והפיננסי הובילה את המרכז לעסוק גם בהיבטי האסדרה והפיקוח ולהעמיק את הדיון בסוגיות של מדיניות. בכל אלה עוסק כיום המרכז לדיני בנקאות ורגולציה פיננסית.

המרכז לדיני בנקאות ורגולציה פיננסית מעודד שיתוף פעולה בין הקהילה המדעית, התעשייה הפיננסית, הרגולטורים וקובעי המדיניות. המרכז מהווה פורום בו "אנשי השטח" מחד, ואנשי אקדמיה מאידך, דנים בבעיות משפטיות ורגולטוריות אקטואליות של עולם הבנקאות והכספים במטרה להציע פתרונות ברי יישום.

המרכז מהווה במה להצגת מחקרים ופרויקטים בתחום, משלב מצויינות אקדמית יחד עם יישום מעשי, ופועל ליצירת שיח אקטואלי בסוגיות משפטיות בעלות חשיבות חיונית הן לקהילה הבנקאית והפיננסית והן לציבור בכללותו.

ניהול אקדמי

פרופ' רות פלאטו שנער , CBL@netanya.ac.il , 09-8607793

טלפון

-

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Law, Business Administration

דיסציפלינות משנהSecondary Disciplines

Banking Law, Finance