תכנית מחקר משפטי השוואתי
Comparative Legal Research Program

על המכון/מרכז המחקר

התכנית הוקמה מתוך תפיסה לפיה הבנת העולם המשפטי מחייבת את פריצת גבולות המשפט המקומי והכרות עם שיטות משפט אחרות. התכנית מקדמת פרויקטים ושיתופי פעולה באמצעותם יכולים הסטודנטים ואנשי הסגל של הקריה האקדמית אונו ללמוד ולבצע מחקר במקומות שונים בחו"ל תוך התמקדות במשפט השוואתי. התכנית הוקמה על ידיד"רשלומית יניסקי רביד, לאור מחקר השוואתי רחב ממדים שבצעה במסגרת עבודת הדוקטורט שלה, שהראה כיצד שיטות משפט שונות הובילו לפתרונות סותרים באותה סוגיה

ניהול אקדמי

ד"ר שלומית יניסקי רביד

טלפון

-

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Law

דיסציפלינות משנהSecondary Disciplines

Comparative Law