קבוצת המחקר לקיימות סביבתית וחברתית
Ruppin Research Group in Environmental and Social Sustainability

על המכון/מרכז המחקר

קבוצת המחקר לקיימות סביבתית וחברתית של המרכז האקדמי רופין פועלת לקידום מחקר רב-תחומי בממשק שבין תחומי מדעי הסביבה, ההנדסה, הכלכלה והחברה. הקבוצה כוללת חוקרות וחוקרים מצטיינים ובעלי ניסיון מחקרי מוכח מהמרכז האקדמי רופין אשר חברו יחד במטרה לקדם מחקר מולטידיסציפלינרי למען  מקבלי החלטות, לחוקרים ולקהילה. הקבוצה מונה חוקרים מארבע הפקולטות ברופין: הנדסה, מדעי הים, כלכלה ומנהל עסקים, ומדעי החברה והקהילה. ופועלת מתוך תפיסה רב תחומית של הבעיות ופתרונותיהן בדגש על מחקרים אינטרדיסציפלינרים.

בנוסף לערכים מעולם הקיימות (ניצול המשאבים הקיימים באופן מדוד וצמיחה מתונה שתותיר לדורות הבאים הזדמנות ליהנות גם הם מאותם משאבים ותנאי מחיה), מחקרי הקבוצה עוסקים גם בקידום ערכי צמצום הצריכה, קידום השיוויון החברתי והערבות החברתית בהקשר האקלימי, שיפור הבטחון התזונתי, קידום בריאות (פיזית ונפשית), תכנון בר-קיימא, תעסוקה הוגנת, התמקדות באוכלוסיות פגיעות, שימור המגוון הביולוגי, ישראל כחלק מהקהיליה הבינלאומית ועוד.

מחקר הקבוצה מתמקד בסוגיות עכשוויות ורלוונטיות, תוך שיתופי פעולה עם התעשייה, ארגונים חברתיים, הקהילה, משרדי הממשלה, פורום האקלים הישראלי ומוסדות אקדמיים בישראל ובחו"ל.

ניהול אקדמי

ד"ר זהר ברנט-יצחקי , zoharba@ruppin.ac.il , 054-8040771

טלפון

-

פרסומים ויצירות של מכון המחקר