מרכז מחקר להתנהגות ארגונית
Organizational Behavior Research Center

על המכון/מרכז המחקר

חוקרי המגמה ללימודי הניהול בארגון (התנהגות ארגונית, ייעוץ ארגוני וניהול משאבי אנוש) מתמקדים במחקריהם בעיקר בחקר שינויים ארגוניים ומנהיגות ארגונית. המחקרים עוסקים בהשלכות של מצבי משבר ואי וודאות על פרטים וארגונים, הדרכים שבהם פרטים וארגונים מגיבים לשינויים ומתמודדים עמם, מקורות צמיחתה של המנהיגות הארגונית והקשר בין מנהיגות לשינוי.

טלפון

-

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Organizational studies

דיסציפלינות משנהSecondary Disciplines

Organizational behavior