מרכז המחקר לבקרה

יחידה אקדמית

המחלקה להנדסת מכונות

על המכון/מרכז המחקר

מרכז המחקר לבקרה עוסק בבקרה, שיערוך ואופטימיזציה לשליטה על מערכות מכאניות דינאמיות. הצורך במערכות קלות משקל הולך וגובר וזאת לצד דרישות לביצועים ולאיכות גבוהים, כמו במערכות תעופה וחלל. במערכות קלות משקל עלולים להתעורר ביתר קלות רעידות מכאניות בתדרי הרזוננס של המבנה. לרעידות אלו יכולה להיות השפעה שלילית משמעותית על ביצועים, אמינות וזמינות המערכות וכן לפגיעה בחיי אדם כתוצאה מנזקים מידיים ונזקים מצטברים.

המרכז משלב עבודה תיאורטית, סימולציות ופעילות ניסויית. דיכוי רעידות של תנודה אלסטיות מהווה את ליבת המחקר במרכז ומתמקד כיום בפיתוח מערכות בקרה מתקדמות למניעת תנודות בגישות אקטיביות המשלבות חיישנים, אקטואטורים, אלגוריתמי בקרה, תכן מכאני ומערכות בקרה.

המרכז שייך למחלקה להנדסת מכונות ב-SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון, בישראל. המרכז נוסד ומנוהל על-ידי ד"ר זיו ברנד החל משנת 2022.

ניהול אקדמי

ד"ר זיו ברנד

טלפון

-

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Engineering, Mechanics

דיסציפלינות משנהSecondary Disciplines

Mechanical Engineering