המרכז לחקר ילדים ונוער בסיכון
Research center for children and youth at risk

על המכון/מרכז המחקר

בישראל חיים היום מעל 2 מיליון ילדים ובני נוער ומתוכם כ-330,000 אלף ילדים ונוער מוגדרים כמצויים במצבי סיכון (הם מהווים כ-16% מכלל הילדים בני 0-17 הגדלים בארץ). בקצה רצף הסיכון נמצאים הנערים העבריינים. כ-15,000 מבני הנוער החיים בישראל הופנו בשנה האחרונה לשירות המבחן לנוער בגין מעורבות בהתנהגות פלילית. העבירות השכיחות ביותר בקרבם הן עבירות אלימות, רכוש וצריכה מוגברת של אלכוהול וסמים.

המטרות שעומדות בליבו של מרכז המחקר:
1. יצירת בסיס נתונים מקיף שיעקוב לאורך זמן וימפה באופן שוטף את ההיקף, המאפיינים, גורמי הסיכון והמיגון של ילדים ונוער הנמצאים על רצף הסיכון (בהיבטים ביולוגיים, פסיכולוגיים, משפחתיים, חברתיים משפטיים).
2. העמקת ההבנה והידע בנוגע להתנהגות עבריינית והתנהגות סוטה בקרב צעירים בחברה.
3. מיפוי והערכת תכניות מניעה, טיפול ושיקום המיועדות לילדים, נוער וצעירים בסיכון.

ניהול אקדמי

ד"ר חגית תורג'מן , hagitt@wgalil.ac.il , 052-8289856 | ד"ר ראובן יעקב

איש / אשת קשרContact

גב' מיכל פרטוק

טלפון

04-9015207

תפקיד

רכזת המרכז לילדים ונוער בסיכון

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Criminology