המכון לחינוך מתקדם – הגות, מחקר ומעשה בחינוך ההומניסטי

על המכון/מרכז המחקר

המכון לחינוך מתקדם בסמינר הקיבוצים- המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות (ע"ר) הוקם בשנת 2010 כחלק ממהלך של איגום יחידות ומרכזים במכללה שעסקו בתחומים מגוונים של הגות, מחקר ומעשה חינוכי. יוזמה זו התבססה על ההכרה שקידום משמעותי של החינוך אפשרי רק על היסודות של שיח אקדמי בין-תחומי – גישות הגותיות, פרשניות, איכותניות וכמותיות – ושל שיתופי פעולה והפריה הדדית בין מי שמומחיותם דעת עיונית-תאורטית למי שמצטיינים בתבונה מעשית-פדגוגית. התוצרים שאליהם מכוון המכון כוללים: מחקרים ופרסומים אקדמיים, ניירות עמדה ובימות דיון, דגמים חינוכיים ותכניות לימוד – הן בכתובים והן ביישומים הלכה למעשה במוסדות חינוך.

ברוח מסורת של למעלה מ-80 שנה של סמינר הקיבוצים, המכון לחינוך מתקדם אינו ניטרלי בהשקפת עולמו ואינו מסתגר במגדל שן אקדמי. הוא מבקש לבסס ולהפיץ את הרעיונות והפרקטיקות של החינוך המתקדם על שני מובניו הידועים:

בזיקה לאידיאלים ההומניסטיים של הקידמה – בדעת המדעית והחשיבה הביקורתית, בתרבות הדמוקרטית ובזכויות האדם, בצדק החברתי ובקיימות הסביבתית.
בזיקה לעקרונות של החינוך הפרוגרסיבי – גישה הוליסטית ולמידה פעילה וחווייתית, מעורבות חברתית ואזרחות דמוקרטית, הוראה דיאלוגית וטיפוח הסקרנות, האוטונומיה, האותנטיות והיצירתיות של הלומדים.

ניהול אקדמי

פרופ' נמרוד אלוני

טלפון

-

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Education