המכון הישראלי לחינוך היסטורי

על המכון/מרכז המחקר

המכון הישראלי לחינוך היסטורי קם כמענה לצורך חינוכי ותרבותי דחוף. מן הצד אחד קיימת הכרה בתפקיד המרכזי של תודעה היסטורית לבניית זהות אישית וקולקטיבית, ידע והשקפת עולם, מעורבות פוליטית ואזרחות דמוקרטית במציאות לאומית, גלובלית ורב-תרבותית. מן הצד האחר, עידן הפוסט אמת, המציאות הנזילה, והרלטיביזם הערכי מוליד מגמות של ציניות ואדישות, תלישות וחוסר אוריינטציה, שחיקת הסולידריות החברתית ובורות.

מטרתו של המכון להבין את מקומו של העבר בחברה בישראל, לטפח תודעה היסטורית פעילה, לחשוף את הציבור למורשות מעצבות זהות, ולעודד חשיבה ביקורתית כלפי הגורמים והתהליכים המעורבים בהתגבשות מורשות היסטוריות, זהויות עכשוויות ודיאלוגים פוריים ביניהן. המכון מקדם התמודדות מושכלת, ביקורתית ושקולה עם האתגרים החברתיים-פוליטיים של המציאות בהווה ועם סוגיות הזהות האישית, הקבוצתית והקולקטיבית של מרכיבי החברה בארץ, תוך מבט מתמיד לזירה הבינלאומית והשוואה לתהליכים דומים בחברות אחרות. הוא עוסק בטיפוח התודעה ההיסטורית של הדורות הצעירים במערכת החינוך ובהשכלה הגבוהה.

ניהול אקדמי

פרופ' אייל נווה , enaveh@post.tau.ac.il

איש / אשת קשרContact

ד"ר נמרוד טל

טלפון

-

תפקיד

מנהל המכון

דיסציפלינות ראשיותMain Desciplines

Education, History

פרסומים ויצירות של מכון המחקר