המכללה The College

בן יפונה 17, בקעה

ירושלים

efrata.emef.ac.il

רשות המחקר Research Authority

Dr. Mary Gutman

ד"ר מרי גוטמן

יו"ר ועדת מחקר

maria_g@zahav.net.il

efrata.emef.ac.il/ועדת-מחקר

איש/אשת קשר Contact Us

החוקרים והחוקרות שלנו | Our Researchers

הצטרפות חוקר.ת חדש.ה