זאב קיציס

ד"ר זאב קיציס


Dr. Zeev Kitsis
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • "אל ההרים הרחוקים – תהליך הקריאה וגאולת הנפש בספרות השבחים החסידית" – התקבל לספר כוחם המרפא של סיפורי החסידים, בר אילן, 2021, התקבל (טרם פורסם).

  • "חסידים, אוצרות וגשרים – תמטולוגיה פנים חסידית", מחקרי ירושלים בספרות עברית, לא (2021), התקבל לפרסום.

  • "סיפורי 'האשכנזי הפלאי' כהצצה חסידית אל קסמיה של המודרנה: עיון בספרות השבחים החסידית", דעת, 87 (2019), עמ' 438-411.

  • "ה'קדיש' של רבי לוי יצחק מברדיטשוב – גלגוליה של זעקה": בתוך: ר' לוי יצחק מברדיטשוב – הגות ספרות וניגון, תל-אביב תשע"ז, עמ' 425-397