תקוה עובדיה

ד"ר תקוה עובדיה


Dr. Tikva Ovadiya
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

שנת המענק: 2023

Research and Evaluation Authority, Oranim Academic College of Education, Tivon, Israel.

Posing problems and designing tasks

10,000

Award icon

שנת המענק: 2022

Research and Evaluation Authority, Oranim Academic College of Education, Tivon, Israel.

The use of educational technology in general and higher-level teaching. Focus: “Solving mathematical problems collaboratively using technological tools.”

10,000

Award icon

שנת המענק: 2021

Oranim Academic College of Education, Tivon, Israel.

The use of educational technology in general and higher-level teaching. Focus: “Solving mathematical problems collaboratively using technological tools.”

10,000

Award icon

שנת המענק: 2020

Haifa University

Institutional-wide research in higher education: “Core practices in teacher education.”

בשיתוף עם Tsafrir Goldberg

36,000

Award icon

שנת המענק: 2020

Israel Academy of Sciences and Humanities

Short-term training at the University of Auckland, New Zealand

5,000 $

Award icon

שנת המענק: 2020

Oranim Academic College of Education, Tivon, Israel.

The use of educational technology in general and higher-level teaching. Focus: “Solving mathematical problems collaboratively using technological tools.”

6,500

Award icon

שנת המענק: 2019

Ministry of Education – Office of the Chief Scientist

Literature review – Teaching practices in heterogenic classes.

48,000

Award icon

שנת המענק: 2019

Oranim Academic College of Education, Tivon, Israel.

Teachers write and design mathematical problems and tasks

3,000

Award icon

שנת המענק: 2019

Research and Evaluation Authority, Oranim Academic College of Education, Tivon, Israel.

“Teachers posing and designing problems and mathematical tasks (with and without technological tools) in accordance with the needs of teaching and learning.”

10,000

Award icon

שנת המענק: 2017

Jerusalem College

Research support: “Writing virtual dialogues in mathematics as a tool for developing the didactic perceptions of the teacher.”

6,000

Award icon

שנת המענק: 2017

Research and Evaluation Authority, Oranim Academic College of Education, Tivon, Israel.

Research: “Professional (identity) development of excellent and non-excellent student-teachers in M.Ed. program.”

5,000

Award icon

שנת המענק: 2016

Research and Evaluation Authority, Oranim Academic College of Education, Tivon, Israel.

Research: “Theory and practice. Graduate student teachers teaching mathematics: classroom theoretical knowledge and applied mathematics. Exploring the gap between theory and practice.”

4,000

Award icon

שנת המענק: 2012

The Kaplan Prize for Extraordinary Excellence in Research.

Ovadiya, T. (2014). Fostering problem-solving skills in mathematically “weak” female high school students. Faculty of Education in Science and Technology, Technion – Israel Institute of Technology, Haifa, Israel. Advisor: Assistant Professor Boris Koichu

בשיתוף עם Assistant Professor Boris Koichu

4,000

Award icon

שנת המענק: 2003

Dept. of Mathematics Education, Haifa University, Israel.

Ovadiya, T. (2003). Development of Mathematic Mentors’ Expertise through Mentoring, Dept. of Education, Haifa University, Haifa, Israel. Advisor: Professor Roza Leikin

בשיתוף עם Professor Roza Leikin

3,000

Award icon

שנת המענק: 2001

The Ian Karten Trust Scholarship Award for Academic Achievement.

Ovadiya, T. (2003). Development of Mathematic Mentors’ Expertise through Mentoring, Dept. of Education, Haifa University, Haifa, Israel. Advisor: Professor Roza Leikin

בשיתוף עם Professor Roza Leikin

7,900