תהלה פרל

ד"ר תהלה פרל


Dr. Tehila Pearl
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • אתגרי השילוב וההכלה: תפיסות של מנהלי מוסדות חינוך חרדים. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה.